Đón học sinh lớp 6 trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020