Khen thưởng Đoàn viên Công đoàn xuất sắc trong năm học 2018-2019