Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019