Tham gia Hội thao chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019