Trao phần thưởng cho học sinh giỏi năm học 2019-2020