Đại hội Liên đội nhiệm kì 2019-2020

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại phòng Hội đồng đã diễn ra Đại hội liên đội với 36 đại biểu đại diện cho 18 Chi đội cùng với đại diện BCH Đoàn xã, Đại diên BPT Đội cùng với các anh chị Phụ trách Chi đội.