Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa năm 2020

Liên đội phát động với 100% Đội viên tham gia