Vận động hỗ trợ nguồn lực xây dựng khu vui chơi miễn phí cho thiếu nhi tại xã Ninh Vân.pdf