Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tại công văn 863/SGDĐT-VP ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid - 19, sáng hôm nay ngày 4/5, học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt đã đi học trở lại và thực hiện nghiêm túc các qui định như: giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét, tất cả học sinh đều đeo khẩu trang trên đường từ nhà tới trường và từ trường về nhà, trong thời gian tại trường; học sinh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn tại các máng rửa tay do Nhà trường trang bị. Các lớp chia thành 2 nhóm: một nhóm học thứ 2, thứ 4, thứ 6 và một nhóm học thứ 3, thứ 5, thứ 7. Nhìn chung, có sự thông báo, nhắc nhở kịp thời của các thầy cô giáo viên chủ nhiệm nên học sinh các lớp đảm bảo sĩ số theo qui định của Nhà trường trong buổi đầu tiên đi học trở lại. Sau đây là một số hình ảnh: